Raporty bieżące

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2023 r.
Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2022 i 2023
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 1 października 2020 roku
Zakwalifikowanie projektu Emitenta do dofinansowania w ramach konkursu 1/1.2/POIR 2019_GAMEINN organizowanego przez NCBiR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020