Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 24/2019

Temat:

Zakwalifikowanie projektu Emitenta do dofinansowania w ramach konkursu 1/1.2/POIR 2019_GAMEINN organizowanego przez NCBiR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr
15/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informacje
o zakwalifikowaniu projektu GearShift – budowa silnika zachowania kołowych pojazdów
mechanicznych oraz generowania plansz w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji na
bazie platformy Unreal Engine, do dofinasowania w ramach programu 1/1.2/POIR
2019_GAMEINN organizowanego przez NCBiR „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-
2020”.
Całkowity koszt projektu wynosi 6 842 865,00 zł, rekomendowana kwota dofinansowania wynosi
4 920 024,50 zł, ostateczne warunki dofinansowania zostaną potwierdzone w momencie
podpisania umowy o dofinansowanie, o czym Emitent poinformuje niezwłocznie w drodze
raportu ESPI.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty