Relacje inwestorskie > EBI 2019, Raporty EBI

Raport EBI 15/2019

Temat:

Raport okresowy za III kwartał 2019 roku

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej
wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.

Poprzednie raporty