Relacje inwestorskie > EBI 2024, Raporty EBI

EBI 02/2024

Temat:

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 r. – 15 maja 2024 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 r. – 14 sierpnia 2024 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 r. – 14 listopada 2024 r.

– raport roczny za 2023 r. – 20 marca 2024 r.

W nawiązaniu do możliwości dotyczącej publikacji raportu rocznego w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, Zarząd Emitenta, zgodnie z §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” informuje, że nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu okresowego za IV kwartał 2023 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raport

Poprzednie raporty