Relacje inwestorskie > EBI 2022, Raporty EBI

EBI 7/2022

Temat:

Zmiana adresu siedziby Emitenta

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”. „Emitent”) niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 11 sierpnia 2022 roku uchwały o zmianie adresu siedziby Spółki.

Zgodnie z treścią ww. uchwały Zarządu, od momentu powzięcia uchwały, nowy adres siedziby Emitenta jest następujący:
ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa

Dotychczasowy adres Emitenta był następujący:
ul. Ludwika Rydygiera 8 / BUD. 6
01-793 Warszawa

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu

Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść Raportu

Poprzednie raporty