Relacje inwestorskie > EBI 2022, Raporty EBI

EBI 11/2022

Temat:

Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2022 i 2023

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do podpisania przez Emitenta, a tym samym zawarcia umowy na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2022 i 2023 z 4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań.

4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest podmiotem wpisanym na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr 3363.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu

Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść Raportu

Poprzednie raporty