Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 27/2019

Temat:

Zawarcie umowy o dofinansowanie w ramach konkursu 1/1.2/POIR 2019_GAMEINN organizowanego przez NCBiR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego
ESPI nr 24/2019 z dnia 29 września 2019 roku (dot. zakwalifikowania projektu Emitenta do
dofinansowania w ramach konkursu 1/1.2/POIR 2019_GAMEINN organizowanego przez NCBiR
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent
pozyskał informację o zawarciu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy o dofinansowanie
(dalej: „Umowa o dofinansowanie”).
Umowa o dofinansowanie została zawarta w ramach programu 1/1.2/POIR 2019_GAMEINN
organizowanego przez NCBiR „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020” oraz obejmuje
realizację przez Emitenta projektu GearShift polegającego na budowie silnika zachowania kołowych
pojazdów mechanicznych oraz generowania plansz w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji
na bazie platformy Unreal Engine.
Zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie całkowity koszt projektu wynosi 6 842 865,00 zł, a
pozyskana kwota dofinansowania wynosi 4 920 024,50 zł. Okres realizacji projektu objętego Umową
o dofinansowanie wynosi 30 miesięcy i rozpoczyna się od stycznia 2020 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty