Relacje inwestorskie > ESPI 2021, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 8/2021

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako „Spółka” lub „Emitent”] przekazuje poniżej wykaz
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku [dalej jako „ZWZ”]:

1. Traczyk Jakub Stanisław
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1 000 000,
udział w głosach na ZWZ – 18,13 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 4,54 proc.;

2. Wątrucki Piotr
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 2 050 000,
udział w głosach na ZWZ – 37,17 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 9,30 proc.;

3. Metlife-Fundusz Dynamiczny
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 311 617,
udział w głosach na ZWZ – 5,65 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 1,41 proc.;

4. MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy wraz z subfunduszami
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 968 562,
udział w głosach na ZWZ – 17,56 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 4,40 proc.;

5. MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy wraz z subfunduszami
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 427 825,
udział w głosach na ZWZ – 7,76 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 1,94 proc.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty