Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 22/2019

Temat:

Nowy projekt – TRACK DAY SIMULATOR

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje,
o podjęciu decyzji o rozpoczęciu prac nad nową produkcją TRACK DAY SIMULATOR.
Nowy projekt Emitenta będzie dedykowany dla fanów motoryzacji i sportów motorowych. System
rozgrywki będzie zbliżony do gry DRIFT19, jednakże zostanie skierowany do szerszego grona
odbiorców, fanów motoryzacji a nie tylko driftu.
Z uwagi na fakt, iż nowa produkcja Emitenta będzie oparta na posiadanym przez Emitenta
dotychczasowym know-how – zdobytym dzięki produkcji gry DRIFT19, w ocenie Emitenta znacznie
obniży to koszty produkcji, dzięki czemu Emitent będzie mógł przeznaczyć większy budżet na
marketing gry.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Emitent nie posiada żadnej umowy wydawniczej, jak
również nie został ustalony harmonogram wydawniczy, jednakże o wszelkich istotnych etapach
produkcji gry będzie niezwłocznie informował raportami bieżącymi ESPI.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty