Relacje inwestorskie > EBI 2024, Raporty EBI

EBI 1/2024

Temat:

Rezygnacja Członka Zarządu Spółki

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuję, że Pan Marcin Prusaczyk złożył z przyczyn osobistych rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 6 stycznia 2024 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty