Relacje inwestorskie > EBI 2024

EBI 04/2024

Temat:

Zmiana adres siedziby Emitenta

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zmianie adresu siedziby Spółki.

Nowy adres Emitenta

Wybrzeże Kościuszkowskie 21/U1 lok. 1, 12

00-390 Warszawa

Na dzień publikacji niniejszego raportu przedmiotowa zmiana adresu siedziby nie została jeszcze ujawniona w KRS.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu

Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

No data was found

Poprzednie raporty