Relacje inwestorskie

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

RAPORTY

RAPORTY EBI

Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta
Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2023 r.
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 22 czerwca 2023 r.
Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

RAPORTY ESPI

Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing
Zawarcie aneksu do umowy wydawniczej z 505 GAMES S.p.A. dot. gry DRIFT21/DRIFTCE
Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing
Podpisanie aneksu do umowy wydawniczej oraz szacunkowa sprzedaż gry DRIFTCE na konsolach
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2023 r.
Walne
zgromadzenie
Zarząd i rada
nadzorcza
Dokumenty
korporacyjne
Ład
korporacyjny