Relacje inwestorskie

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

RAPORTY

RAPORTY EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta
Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2023 r.
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta

RAPORTY ESPI

Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy wydawniczej z BoomBit S.A.
Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing
Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing
Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing
Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing
Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing
Walne
zgromadzenie
Zarząd i rada
nadzorcza
Dokumenty
korporacyjne
Ład
korporacyjny