Relacje inwestorskie

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

RAPORTY

RAPORTY EBI

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 28 czerwca 2022 r.
Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2022
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022

RAPORTY ESPI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku
Ustalenie premiery gry Car Mechanic Simulator Racing w na platformę iOS i Android
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 28 czerwca 2022 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
Walne
zgromadzenie
Zarząd i rada
nadzorcza
Dokumenty
korporacyjne
Ład
korporacyjny