Relacje inwestorskie

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

RAPORTY

RAPORTY EBI

Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024
Zmiana adres siedziby Emitenta
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024
Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta

RAPORTY ESPI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 26 czerwca 2024r.
Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy wydawniczej z BoomBit S.A.
Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing
Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing
Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing
Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing
Walne
zgromadzenie
Zarząd i rada
nadzorcza
Dokumenty
korporacyjne
Ład
korporacyjny