Relacje inwestorskie

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

RAPORTY

RAPORTY EBI

Raport roczny Spółki za rok 2021
Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
Informacje udzielone akcjonariuszom poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 k.s.h.
Informacje udzielone akcjonariuszom poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 k.s.h.

RAPORTY ESPI

Podpisanie aneksu do umowy wydawniczej z 505 Games S.p.A.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku na żądanie akcjonariusza Spółki
Walne
zgromadzenie
Zarząd i rada
nadzorcza
Dokumenty
korporacyjne
Ład
korporacyjny