Relacje inwestorskie

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

RAPORTY

RAPORTY EBI

Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
Powołanie Członków Zarządu Emitenta na nową kadencję
Raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2022
Zmiana adresu siedziby Emitenta
Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECC Games S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku

RAPORTY ESPI

Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing
Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing
Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku
Ustalenie premiery gry Car Mechanic Simulator Racing w na platformę iOS i Android
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 28 czerwca 2022 r.
Walne
zgromadzenie
Zarząd i rada
nadzorcza
Dokumenty
korporacyjne
Ład
korporacyjny