Relacje inwestorskie > ESPI 2020, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 17/2020

Temat:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A. na dzień 1 października 2020 roku.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta – ECC Games S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta na dzień 1 października 2020 roku, na godzinę 14:00 w Kancelarii
Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie
ul. Świętokrzyska nr 18.

Podstawa prawna:

Inne regulacje

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Załącznik 2.
Projekty uchwał na NWZ
Załącznik 3.
Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od głosowania

Poprzednie raporty