Relacje inwestorskie > ESPI 2022, Raporty ESPI

ESPI 4/2022

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku:

1. Traczyk Jakub Stanisław
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.000.000,
udział w głosach na ZWZ – 18,02 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 4,54 proc.;

2. Wątrucki Piotr
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 2.250.000,
udział w głosach na ZWZ – 40,54 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 10,21 proc.;

3. Metlife-Fundusz Dynamiczny
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 311.617,
udział w głosach na ZWZ – 5,62 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 1,41 proc.;

4. MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy wraz z subfunduszami
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 968.562,
udział w głosach na ZWZ – 17,45 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 4,40 proc.;

5. MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy wraz z subfunduszami
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 427.825,
udział w głosach na ZWZ – 7,71 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów – 1,94 proc.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty