Struktura przychodów

Produkty i usługi 01.01.2021 –
31.12.2021
Udział 01.01.2020 –
31.12.2020
Udział
DRIFT21 (Licencja wydawnicza na komputery PC) 1 248 63% 0 0%
Car Mechanic Simulator (konsola Nintendo Switch) 719 37% 685 69%
Car Mechanic Simulator (urządzenia Mobilne) 0 0% 295 20%
Pozostałe 0 0% 11 1%
Razem 1 967 992

* dane w tys. PLN
**w ramach przychodów netto ze sprzedaży Spółka wykazuje przychody ze świadczenia usług deweloperskich (tworzenie gier komputerowych na rzecz podmiotów trzecich) oraz przychody z tytułu reklam w aplikacjach mobilnych