Struktura przychodów

Produkty i usługi 01.01.2020 –
31.12.2020
Udział 01.01.2019 –
31.12.2019
Udział
DRIFT21 (Licencja wydawnicza na konsole i urządzenia mobilne) 0 0% 1 282 38%
Car Mechanic Simulator (konsola Nintendo Switch) 685 69% 1002 30%
Car Mechanic Simulator (urządzenia Mobilne) 295 20% 915 27%
Pozostałe 11 1% 134 4%
Razem 992 3 334

* dane w tys. PLN
**w ramach przychodów netto ze sprzedaży Spółka wykazuje przychody ze świadczenia usług deweloperskich (tworzenie gier komputerowych na rzecz podmiotów trzecich) oraz przychody z tytułu reklam w aplikacjach mobilnych