Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 25/2019

Temat:

zawarcie umowy na korzystanie przez Emitenta ze znaku towarowego Subaru

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu
dzisiejszym została zawarta umowa licencyjna z Subaru Corporation („Subaru”) z siedzibą w
Tokyo, w przedmiocie udzielenia płatnej niewyłącznej licencji na korzystanie ze znaku
towarowego Subaru w ramach gry Drift19.
Emitent z tytułu korzystania ze znaku towarowego zarówno w formie słownej i graficznej
zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia ustalonego na zasadach rynkowych, wyliczonego
jako ustalony przez strony procent z przychodu ze sprzedaży gry Drift19. Wynagrodzenie z tego
tytułu będzie rozliczane w cyklach kwartalnych. Celem podpisanej umowy jest maksymalizacja
realizmu gry i przychodów ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

Art. 17 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty