Relacje inwestorskie > ESPI 2023, Raporty ESPI

ESPI 15/2023

Temat:

Podpisanie aneksu do umowy wydawniczej oraz szacunkowa sprzedaż gry DRIFTCE na konsolach

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z premierą gry DRIFTCE („Gra”) na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S\X, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 9/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., niniejszym publikuje wstępne szacunkowe wyniki sprzedaży Gry. Według danych na dzień 28 czerwca 2023 roku liczba sprzedanych kopii gry DRIFTCE na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S\X wynosi łącznie ponad 37 500 sztuk.

Premiera gry DRIFTCE została bardzo dobrze przyjęta przez graczy i otrzymała pozytywne recenzje, co w ocenie Zarządu przełoży się na bardzo długi okres sprzedaży tytułu. W celu utrzymania wyników sprzedaży i zainteresowania Grą przez graczy, w dniu 28 czerwca 2023 roku Zarząd podpisał z wydawcą gry DRIFT21/DRIFTCE – firmą 505 GAMES Spa, aneks do umowy wydawniczej którego przedmiotem jest przygotowanie dodatkowej zawartości gry (o zawarciu umowy wydawniczej Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 29/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku).

Spółka rozpoczęła także negocjacje kolejnego aneksu do umowy wydawniczej obowiązującej z 505 GAMES Spa, którego przedmiotem będzie cykl aktualizacji i dodatków dla graczy.

Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że zawarcie aneksu do umowy wydawniczej w ocenie Zarządu Emitenta może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta w przyszłości.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty