Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 28/2019

Temat:

Podpisanie listu intencyjnego z 505 Games S. p. A, oraz zawarcie porozumienia z PlayWay S.A.

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu
do informacji przekazanych raportem bieżącym ESPI nr 26/2019 z dnia 30 października 2019 roku
niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent podpisał List Intencyjny z 505 Games S.p.A. (dalej:
„505 Games”), którego przedmiotem jest potwierdzenie zamiaru stron w prowadzeniu negocjacji
a także woli zawarcia umowy wydawniczej, tj. umowy licencyjnej na wydanie gry DRIFT20 (dalej:
„Gra”) na komputery PC, konsole do gier oraz na urządzenia mobilne na terytorium całego świata.
Zgodnie z listem intencyjnym przedmiotem negocjacji pomiędzy Emitentem a 505 Games będzie
ustalenie warunków współpracy, wynagrodzenia za udzielenie praw do wydania Gry, zakresu
i budżetu marketingowego oraz ustalenie harmonogramu prac.
Spółka informuje również, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł Porozumienie do umowy licencyjnej
na dystrybucję gry komputerowej DRIFT20 zawartej w dniu 9 marca 2017 roku (dalej:
„Porozumienie”) z PlayWay S.A. (dalej: „PlayWay”). Przedmiotem porozumienia jest wyrażenie przez
PlayWay zgody na prowadzenie przez Emitenta negocjacji z zagranicznym wydawcą oraz podpisanie
z zagranicznym wydawcą umowy na udzielenie licencji do wydania gry DRIFT20. Zgodnie z zawartym
porozumieniem, w przypadku zawarcia przez Emitenta umowy z zagranicznym wydawcą, dojdzie
automatycznie do rozwiązania dotychczasowej umowy łączącej Emitenta z PlayWay, jednocześnie
PlayWay zgodnie z zapisem porozumienia będzie kontynuował działania marketingowe na rzecz
promocji gry DRIFT20 oraz będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia ustalonego w
Porozumieniu.
505 Games to globalny wydawca gier komputerowych, między innymi gry Assetto Corsa. Gra DRIFT20
łączy elementy gry Assetto Corsa (związane z symulacją jazdy samochodem) oraz serii gier Car
Mechanic Simulator (związane z mechaniką samochodów). W ocenie Zarządu Spółki rozpoczęcie
współpracy z 505 Games oraz marketing ze strony PlayWay pozwoli na dotarcie do odbiorców obu
wymienionych gier, co może wpłynąć na zwiększenie przychodów ze sprzedaży tytułu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty