Relacje inwestorskie > ESPI 2020, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 19/2020

Temat:

Zakończenie procesu zbierania deklaracji zainteresowania objęcia akcji serii J

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”)informuje, iż w dniu dzisiejszym zakończył
proces zbierania deklaracji zainteresowania objęcia akcji serii J emitowanych na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia z dnia 1 października 2020 roku, otrzymanych od subskrybentów w związku
ze złożoną przez Emitenta ofertą akcji serii J.

W ramach przedmiotowego procesu Emitent otrzymał deklaracje zainteresowania objęcia łącznie
2.000.000 (dwóch milionów) akcji serii J i w związku z czym Emitent zakończył proces oferowania
akcji subskrybentom i ustalił cenę emisyjną na kwotę 1,50 zł za każdą akcję. Rada Nadzorcza Emitenta zaaprobowała zaproponowaną przez Zarząd cenę emisyjną Akcji Serii J. Zarząd Emitenta wskazuje, iż w wyniku zakończenia procesu oferowania akcji serii J, przystąpi do zawarcia umów objęcia akcji. Niezwłocznie po zakończeniu procesu zawarcia umów objęcia akcji serii J oraz po wpłynięciu wszystkich środków na pokrycie akcji serii J, Emitent opublikuje stosowny raport bieżący o zamknięciu emisji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty