Relacje inwestorskie > EBI 2021, Raporty EBI

Raport EBI 13/2021

Temat:

Informacje udzielone akcjonariuszom poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 k.s.h.

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), w związku ze zgłoszonymi w dniu 20 sierpnia 2021 roku, pytaniami akcjonariuszy Emitenta, niniejszym przekazuje odpowiedzi na zadane pytania.

Podstawa prawna:

§ 4 pkt. 2 ust. 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Odpowiedzi na zgłoszone pytania

Poprzednie raporty