Relacje inwestorskie > EBI 2019, Raporty EBI

Raport EBI 16/2019

Temat:

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2019 roku członek Rady Nadzorczej – Pan Szymon Okoń złożył rezygnację z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem natychmiastowym.

Podstawa prawna:

§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty