Relacje inwestorskie > EBI 2021, Raporty EBI

Raport EBI 8/2021

Temat:

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje
treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 30 czerwca 2021 roku.
Uchwała nr 17 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w brzmieniu wskazanym w
projekcie uchwał, opublikowanym w drodze raportu EBI nr 6/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r., nie
została podjęta w związku z oddaniem głosów przeciw.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu
porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono
sprzeciwów.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.

Poprzednie raporty