Relacje inwestorskie > EBI 2021, Raporty EBI

Raport EBI 9/2021

Temat:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 30
czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę, w wyniku której na
członka Rady Nadzorczej Emitenta powołano Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka.
Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Spółki wymagany zgodnie z par. 10 pkt. 20)
Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostanie opublikowany w terminie
późniejszym, zgodnie z § 6 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty