Relacje inwestorskie > ESPI 2020, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 21/2020

Temat:

Rozpoczęcie testów soft launch gry Car Mechanic Simulator Racing

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku, niniejszym informuje, o rozpoczęciu testów soft launch gry Car Mechanic Simulator Racing (dalej: „Gra”) na wybranych rynkach.

Testy będą prowadzone pod zmienioną nazwą Gry na dodatkowym koncie developerskim. Jednakże po zakończeniu prac optymalizacyjnych Gra zostanie opublikowana na koncie wydawcy PlayWay S.A. pod właściwą nazwą, tj. „Car Mechanic Simulator Racing”. Takie działanie, w ocenie Zarządu Spółki, zapewni optymalne wykorzystanie narzędzi marketingowych.

W ocenie Zarządu Emitenta komercjalizacja gry Car Mechanic Simulator Racing, może mieć potencjalnie istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki- Prezes Zarządu

Jakub Traczyk-Członek Zarządu

Marcin Prusaczyk-Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

No data was found

Poprzednie raporty