Relacje inwestorskie > ESPI 2024, Raporty ESPI

ESPI 2/2024

Temat:

Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych szacunkowych wyników Gry, w załączeniu przedstawia raport za miesiąc grudzień 2023 roku.

W związku faktem, że wyniki Gry są stabilne i porównywalne w kolejnych okresach, Spółka od stycznia 2024 roku odstępuję od publikacji comiesięcznych szacunkowych wyników Gry.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
1. Raport CMSR grudzień 2023

Poprzednie raporty