Relacje inwestorskie > ESPI 2023, Raporty ESPI

ESPI14/2023

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2023 r.

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2023 r.

1. Piotr Wątrucki
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 2.250.000
udział w głosach na ZWZ – 65,22 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów –10,21 proc.

2. Jakub Stanisław Traczyk
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.000.000
udział w głosach na ZWZ – 28,98 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów –4,54 proc.

3. Marcin Prusaczyk
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 200.000
udział w głosach na ZWZ – 5,80 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów –0,91 proc.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – ZWZ lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Stanisław Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty