Relacje inwestorskie > EBI 2022, Raporty EBI

EBI 09/2022

Temat:

Powołanie Członków Zarządu Emitenta na nową kadencję

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitenta”) niniejszym informuje o podjęciu w dniu 4 października 2022 roku przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie ponownego wyboru Członków Zarządu na nową kadencję, w której Rada Nadzorcza postanowiła powołać w skład Zarządu dotychczasowych członków tj:
1. Pana Piotra Wątruckiego;
2. Pana Jakuba Traczyka;
3. Pana Marcina Prusaczyka.

Członkowie Zarządu Spółki będą pełnić funkcje w Zarządzie na nową kadencję, a życiorysy zawodowe Członków Zarządu Emitenta, wymagane zgodnie z par. 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, które zostały opublikowane uprzednio w raporcie bieżącym EBI nr 13/2019 z dnia 4 września 2019 roku oraz w Dokumencie Informacyjnym Emitenta z dnia 18 stycznia 2019 roku, nie uległy zmianie.

Podstawa prawna:

§3 ust.1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty