Relacje inwestorskie > EBI 2020, Raporty EBI

Raport EBI 15/2020

Temat:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECC Games S.A na dzień 1 października 2020 r.

Treść raportu:

Zarząd Emitenta – ECC Games S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta na dzień 1 października 2020 roku, na godzinę 14:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie ul. Świętokrzyska nr 18.

Podstawa prawna:

: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Załącznik 2.
Projekty uchwał na NWZ
Załącznik 3.
Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od głosowania

Poprzednie raporty