Relacje inwestorskie > ESPI 2022, Raporty ESPI

ESPI 7/2022

Temat:

Raport dotyczący gry Car Mechanic Simulator Racing

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. („Spółka” lub „Emitent”) w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych podsumowań czynności podjętych przez Spółkę po premierze Gry jak również wstępnych szacunkowych wyników Gry, Spółka w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia raport dotyczący ww. działań w kontekście Gry podjętych w październiku 2022 roku.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść Raportu
1. Raport CMSR październik 2022

Poprzednie raporty