Relacje inwestorskie > ESPI 2023, Raporty ESPI

ESPI 18/2023

Temat:

Zawarcie aneksu do umowy wydawniczej z 505 GAMES S.p.A. dot. gry DRIFT21/DRIFTCE

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”„ lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 15/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku, informuje o podpisaniu w dniu 1 sierpnia 2023 roku, przez Emitenta aneksu do umowy wydawniczej z wydawcą gry DRIFT21/DRIFTCE – 505 GAMES S.p.A., („Aneks”), którego przedmiotem jest cykl aktualizacji i dodatków dla graczy. W ramach przedmiotowego Aneksu strony ustaliły łączne wynagrodzenie Emitenta na poziomie 139.975,00 EUR.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż zawarcie ww. Aneksu może mieć istotny wpływ na wynik finansowy Emitenta zarówno w roku 2023, jak i w latach kolejnych.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty