Relacje inwestorskie > Okresowe, Okresowe 2022

Raport okresowy za III kwartał roku obrotowego 2022

Komentarz zarządu:

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy,

W trzecim kwartale 2022 roku, Zarząd ECC GAMES konsekwentnie realizował cel strategiczny, którym jest zostanie rozpoznawalnym globalnie, wyspecjalizowanym producentem gier o tematyce samochodowej zarówno na PC / konsole, jak i na urządzenia mobilne.

Car Mechanic Simulator Racing
W trzecim kwartale 2022 roku, Spółka prowadziła szereg prac usprawniających i optymalizujących grę Car Mechanic Simulator Racing („Gra”) w szczególności parametrów monetyzacji oraz optymalizacji kampanii reklamowych.

Gra została bardzo dobrze przyjęta przez graczy, o czym świadczą między innymi wysokie oceny gry: na platformie Google Play wynoszą 4,7/5, a na platformie App Store wynoszą 4,5/5. Dotychczas gra została zainstalowana przez około 410 tysięcy graczy. Od rozpoczęcia sprzedaży gry na wszystkich rynkach, prowadzone są kampanie marketingowe. Największym wyzwaniem Spółki na kolejne okresy jest poprawa monetyzacji oraz zaangażowania graczy (retencja). W trzecim kwartale 2022 roku, Spółka zgodnie ze wcześniejszymi informacjami wdrożyła publikowanie miesięcznych raportów zawierających najważniejsze parametry sprzedażowe gry CMSR.

DRIFT21
W trzecim kwartale 2022 roku, Spółka realizowała wykonanie portu gry na konsole do gier Playstation 4 / 5 oraz Xbox One / Series X, za przygotowanie ww. wersji gry Spółka zgodnie z aneksem do umowy wydawniczej zawartym w dniu 19 kwietnia 2022 roku z firmą 505 Games S.p.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 500 tys. euro.

Wydanie gry na konsole będzie kolejnym kamieniem milowym w rozwoju studia ECC GAMES S.A. Za wydanie gry oraz marketing będzie odpowiedzialna spółka 505 Games, ECC dostarczy natomiast odpowiednie wersje gry DRIFT21. Spółka przygotowała rozszerzenia gry dedykowane dla wersji konsolowej, które w późniejszym czasie będą mogły trafić również na platformę Steam. Prace nad przygotowaniem wersji konsolowej gry DRIFT21 przebiegają z nieznacznym opóźnieniem w stosunku do harmonogramu, opóźnienie wynikło z problemów technologicznych które zostały już rozwiązane. Od premiery pełnej wersji, gra otrzymała 79% pozytywnych komentarzy, co przełożyło się na uzyskanie oceny „w większości pozytywne” na platformie Steam, dzięki czemu średnia ocena wszystkich graczy również uległa poprawie i jest na poziomie „w większości pozytywne”.

Jednym z celów działania Spółki jest specjalizacja w tworzeniu symulatorów jazdy samochodem, a gra DRIFT21 jest dużym krokiem w realizacji tego celu. Od momentu rozpoczęcia sprzedaży gry w trybie early access do końca września 2022 roku liczba sprzedanych kopii gry, po uwzględnieniu zwrotów, wynosiła ok. 133,3 tys. sztuk (w tym ok. 70 tys. sztuk sprzedanych w zestawach z innymi grami wyścigowymi za pomocą serwisu Humble Bundle).

Projekt GearShift
W trzecim kwartale, Dział gier PC oraz konsol kontynuował rozwijanie projektu GearShift, w szczególności prowadził prace mające na celu dostosowanie technologii do silnika UNREAL 5 (pierwotnie technologia powstawała w oparciu o silnik UNREAL 4). Zarząd kontynuował poszukiwania wydawcy na projekt oparty na technologii GearShift. Na bazie silnika powstało demo technologiczne, które jest wykorzystywane przez Spółkę w rozmowach z zewnętrznymi wydawcami. Zarząd dąży do podpisania umowy wydawniczej jeszcze w tym roku.

Wysokość dofinansowania odpowiadająca kosztom poniesionym na realizację projektu w trzecim kwartale 2022 roku wyniosła ok. 350 tys. zł. Część dofinansowania w wysokości ok. 298 tys. zł, która dotyczy kosztów alokowanych na produkcję w toku, prezentowana jest w Bilansie jako przychód przyszłych okresów, który zostanie rozliczony po zakończeniu projektu. Pozostała część dofinansowania w kwocie ok. 52 tys. zł, dotycząca kosztów rozliczanych w Kosztach Ogólnych Zarządu, została rozpoznana jako pozostały przychód operacyjny.

Komentarz do osiągniętych wyników finansowych
W trzecim kwartale 2022 roku, Spółka osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaż w porównaniu do wyników osiągniętych w trzecim kwartale 2021 roku oraz w pierwszym i drugim kwartale 2022 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży związany jest z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing na urządzenia mobilne. Niższe przychody netto ze sprzedaży produktów osiągnięte w trakcie trzech kwartałów 2022 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku, wynikają w głównej mierze z faktu, że w drugim kwartale 2021 roku miała miejsce premiera gry DRIFT21 i rozpoznane zostały przychody z tytułu zaliczek otrzymanych od wydawcy. Rozpoznanie ww. zaliczek w rachunku wyników wpłynęło analogicznie na zmniejszenie wartości pozycji „zmiana stanu produktów”, co związane było z rozliczeniem kosztów wytworzenia gry proporcjonalnym do osiągniętych przychodów. W trzecim kwartale 2022 roku wzrosły koszty usług obcych ponoszonych przez Spółkę, co związane jest nakładami na działania marketingowe gry Car Mechanic Simulator Racing oraz z rozliczaniem kosztów licencji do tytułu. Pozostałe koszty Spółki pozostają na porównywalnym poziomie do poprzednich okresów.

Segment gier o tematyce motoryzacyjnej cechuje wysoki poziom specjalizacji, kompetencji i unikalnego know-how, który jest wypracowywany samodzielnie, ponieważ na rynku nie ma dostępnych, dobrych jakościowo rozwiązań takich jak silnik fizyki, które można wykorzystać w grach motoryzacyjnych. W trakcie ostatnich dwóch lat, realizując projekty: DRIFT 21, Gearshift i Car Mechanic Simulator Racing, rozwinęliśmy nasz know-how w obszarze opracowywania narzędzi do tworzenia gier motoryzacyjnych. Wydanie gier Car Mechanic Simulator Racing na urządzenia mobilne i DRIFT21 na komputery PC potwierdziło, że zespół ECC GAMES produkuje zaawansowane gry o tematyce motoryzacyjnej na poziomie światowym, spełniającym oczekiwania wymagających graczy, a każdy kolejny projekt jest lepszej jakości i dużo bardziej zaawansowany od poprzedniego.

Z poważaniem,
Zarząd ECC GAMES S.A.

Temat:

Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za III kwartał 2022 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

Poprzednie raporty