Władze spółki

Piotr Wątrucki

Prezes Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Informatykę i Ekonometrię oraz podyplomowe studia Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w Warszawskiej szkole Filmowej.

Założyciel Spółki, od kilkunastu lat związany z branżą̨ gier komputerowych, pracował jako Project Manager dla CI Games, min. przy Sniper: Ghost Warrior 1.

Odpowiedzialny za Business Development oraz koordynację kluczowych projektów spółki.

Jakub Traczyk

Członek Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe, w 2007 roku ukończył studia magisterskie na Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk na kierunku Inżynieria Programowo-Sprzętowa.

Zajmuje się produkcją gier komputerowych od kilkunastu lat. Prowadził projekty dla CI Games w tym m.in.: Sniper: Ghost Warrior 1 i Terrorist Takedown 3.

W spółce odpowiada za projektowanie i programowanie gier oraz za rekrutację i nadzorowanie pracy zespołu programistów.

Tomasz Jakub Wojtaszek

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Od ponad dwudziestu lat specjalizuje się w inwestycjach typu private equity. W przeszłości był związany z funduszami prowadzonymi przez AIG i Pinebridge. W chwili obecnej pełni funkcję Partnera Zarządzającego ds. Private Equity w Anava Capital. Pan Wojtaszek posiada bogate doświadczenia zawodowe w budowaniu wartości i wsparciu rozwoju spółek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W ciągu ponad dwudziestoletniej kariery był zaangażowany między innymi w takie projekty jak: InPost, Żabka, Ultimo, Waberer, Orzeł Biały czy Promedica. Pan Wojtaszek posiada tytuł magistra Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie finansów. Włada biegle językiem angielskim i polskim.

Marek Wasilewski

Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Współzałożyciel i członek zarządu spółki Web2Print sp. z o.o., która tworzy globalne, chmurowe rozwiązania IT dla branży poligraficznej i drukarskiej, a także udziałowiec i prezes zarządu spółki Key2Print sp. z o.o.

Paulina Żelazowska

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, w której ukończyła studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Od ponad 10 lat kieruje działem księgowości spółki akcyjnej.

Kamila Szwarc – Skudlarska

Członek Rady Nadzorczej

Certyfikowanym Doradcą na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ekspert z prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Zdała egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym.

W czasie swojej kilkunastoletniej praktyki współpracowała m.in. z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych oraz Domami Maklerskimi. Prowadzi bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania spółek handlowych, w tym w szczególności spółek publicznych.

Jarosław Palejko

Członek Rady Nadzorczej

Ukończył w 2007 roku studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ponadto w 2010 z sukcesem ukończył egzaminy na licencjonowanego analityka finansowego (Chartered Financial Analyst) organizowane przez CFA Institute z siedzibą w Charlottesville, Va, USA.

Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy na rynkach finansowych i kapitałowych, jest specjalistą w obszarze bankowości inwestycyjnej oraz finansów przedsiębiorstwa. W swojej karierze przeprowadził kilkadziesiąt transakcji pozyskania finansowania w formie emisji akcji (IPO/SPO), emisji obligacji oraz od inwestorów PE/VC.

Pracę zawodową rozpoczął w 2006 w firmie doradczej EY, gdzie pełnił funkcję członka zespołów projektowych odpowiedzialnych za badanie sprawozdań finansowych oraz due diligence podmiotów finansowych takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne. Następnie, od 2008 roku pracował w firmie doradczej PwC w zespołach odpowiedzialnych za poświadczanie informacji finansowych w prospektach emisyjnych i innych dokumentach transakcyjnych. W latach 2012-2020 pracował w strukturach Domu Maklerskiego Vestor, gdzie jego rolą było prowadzenie projektów polegających na analizie finansowej i kredytowej, wycenie spółek, modelowaniu finansowym oraz organizacji finansowania. Obecnie jest wspólnikiem zarządzającym w firmie doradczej VesCapital, która zajmuje się doradztwem finansowym i transakcyjnym, wsparciem w pozyskiwaniu kapitału, analizami rynkowymi i relacjami inwestorskimi.