Relacje inwestorskie > EBI 2021, Raporty EBI

Raport EBI 10/2021

Temat:

Życiorys nowego członka Rady Nadzorczej

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu
EBI nr 9/2021 o powołaniu Pana Tomasza Jakuba Wojtaszka w skład Rady Nadzorczej Emitenta, w
załączeniu przekazuje życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, spełniający
wymogi określone w § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.

Poprzednie raporty