Relacje inwestorskie > ESPI 2024

ESPI 3/2024

Temat:

Zawarcie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy wydawniczej z BoomBit S.A.

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Emitent”, „Spółka”], niniejszym informuje, iż w dniu 12 lutego 2024 roku Emitent wraz z BoomBit S.A. [„Wydawca”], zawarli porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zawartej w dniu 17 kwietnia 2023 roku na przygotowanie i wydanie [„Umowa”] gry mobilnej o roboczym tytule „Car Zombies” [„Gra”] o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 7/2023 roku z dnia 17 kwietnia 2023 roku.

 

Obie strony porozumienia zgodnie postanowiły, iż realizacja Gry nie osiągnęłaby zakładanych wskaźników efektywności (KPI), co skutkuje brakiem perspektyw na jej dalszy rozwój i osiągnięcie założonych celów finansowych i jakościowych. Jednocześnie zarówno Emitent jak również Wydawca wyrazili chęć skupienia się na innych projektach, które mają w przyszłości większy potencjał wzrostu i odpowiadają aktualnym celom strategicznym obu Stron.

 

Jednocześnie strony porozumienia wyrażają chęć podjęcia negocjacji w zakresie ustalenia możliwości przyszłej współpracy Stron przy innych projektach Emitenta o tematyce motoryzacyjnej.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu

Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

No data was found

Poprzednie raporty