Relacje inwestorskie > ESPI 2021, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 9/2021

Temat:

Zawarcie umowy na korzystanie przez Emitenta ze znaku towarowego TOYOTA

Treść raportu:

Podstawa prawna:

Art. 17 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty