ESPI 5/2022

Zarząd ECC Games S.A. („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia informację o czynnościach podjętych przez Spółkę po premierze Gry, jak również wstępnych szacunkowych wynikach Gry.

ESPI 4/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku: 1. Traczyk Jakub Stanisław liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.000.000, udział w głosach na ZWZ – 18,02 proc., udział […]

ESPI 3/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu z dnia 31 grudnia 2020 roku nr ESPI 21/2022, informuje o ustaleniu daty premiery gry Car Mechanic Simulator Racing na platformy iOS i Android, dostępnej w AppStore i Google Play na dzień 27 czerwca 2022 roku. Gra będzie dostępna w wersji mobilnej. […]

ESPI 2/2022

Zarząd Emitenta ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2022 roku, na godz.: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzy-skiej nr 18 lok. 425.

Raport bieżący ESPI 1/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym ESPI nr 29/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku (dot. podpisania umowy wydawniczej z 505 Games S.p.A.; dalej: „Umowa”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 19 kwietnia 2022 roku aneksu do Umowy, który umożliwi 505 Games S.p.A. […]

Raport bieżący ESPI 8/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej jako „Spółka” lub „Emitent”] przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku [dalej jako „ZWZ”]: 1. Traczyk Jakub Stanisław liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1 000 000, udział w […]

Raport bieżący ESPI 7/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 roku otrzymał żądanie akcjonariusza, tj. Piotra Wątruckiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca […]

Raport bieżący ESPI 6/2021

Zarząd Emitenta ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godz: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18.

Raport bieżący ESPI 5/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż data premiery pełnej wersji gry DRIFT21 na platformie Steam, została ustalona na dzień 10 czerwca 2021 roku. Pełna wersja gry będzie zawierać nową fizykę jazdy, nowy system FFB, nowe tryby rozgrywki, nowe samochody, tory, części tuningowe oraz wyzwania. Wszelkie zmiany ww. informacji będą przekazywane przez Emitenta […]