Raporty ESPI

ESPI 3/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Emitent”, „Spółka”], niniejszym informuje, iż w dniu 12 lutego 2024 roku Emitent wraz z BoomBit S.A. [„Wydawca”], zawarli porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zawartej w dniu 17 kwietnia 2023 roku na przygotowanie i wydanie [„Umowa”] gry mobilnej o roboczym tytule „Car Zombies” [„Gra”] o której zawarciu Emitent informował […]

ESPI 2/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych szacunkowych wyników Gry, w załączeniu przedstawia raport za miesiąc grudzień 2023 roku. W związku faktem, że wyniki Gry są stabilne i porównywalne w kolejnych okresach, Spółka od […]

ESPI 1/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych szacunkowych wyników Gry, w załączeniu przedstawia raport za miesiąc listopad 2023 roku.

ESPI 22/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych szacunkowych wyników Gry, w załączeniu przedstawia raport za miesiąc październik 2023 roku.

ESPI 21/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych podsumowań czynności podjętych przez Spółkę po premierze Gry oraz wstępnych szacunkowych wyników Gry, w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia raport dotyczący ww. działań w kontekście Gry podjętych […]

ESPI 19/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych podsumowań czynności podjętych przez Spółkę po premierze Gry oraz wstępnych szacunkowych wyników Gry, w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia raport dotyczący ww. działań w kontekście Gry podjętych […]

ESPI 18/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”„ lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 15/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku, informuje o podpisaniu w dniu 1 sierpnia 2023 roku, przez Emitenta aneksu do umowy wydawniczej z wydawcą gry DRIFT21/DRIFTCE – 505 GAMES S.p.A., („Aneks”), którego przedmiotem jest cykl aktualizacji i dodatków […]

ESPI 17/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych podsumowań czynności podjętych przez Spółkę po premierze Gry oraz wstępnych szacunkowych wyników Gry, w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia raport dotyczący ww. działań w kontekście Gry podjętych […]

ESPI 16/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Spółka”; „Emitent”] informuje o otrzymaniu przez Emitenta od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Zawiadamiający”], działającego w imieniu i na rzecz Rockbridge NEO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Rockbridge NEO Fundusz Inwestycyjny Otwarty [dalej: „Fundusze”] zawiadomienia o zmianie stanu posiadania przez Fundusze […]

ESPI 15/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z premierą gry DRIFTCE („Gra”) na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S\X, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 9/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., niniejszym publikuje wstępne szacunkowe wyniki sprzedaży Gry. Według danych na […]