EBI 7/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”. „Emitent”) niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 11 sierpnia 2022 roku uchwały o zmianie adresu siedziby Spółki. Zgodnie z treścią ww. uchwały Zarządu, od momentu powzięcia uchwały, nowy adres siedziby Emitenta jest następujący: ul. Przasnyska 6B 01-756 Warszawa Dotychczasowy adres Emitenta był następujący: […]

EBI 6/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitenta”) niniejszym informuje, iż w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie powołania na nową kadencję następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki: 1. Marek Wasilewski – Członka Rady Nadzorczej; 2. Paulina Żelazowska – Członka Rady Nadzorczej; 3. Jarosław Andrzej Palejko […]

EBI 5/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 28 czerwca 2022 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

EBI 4/2022

Zarząd Emitenta ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2022 roku, na godz: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzy-skiej nr 18 lok. 425. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania […]

EBI 3/2022

Zarząd ECC Games S.A z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 2022.

Raport EBI 2/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2021.

Raport EBI 1/2022

Zarząd ECC Games S.A z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku. Przekazywanie raportów do publicznej wiadomości będzie odbywało się w następujących terminach: – raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r. – raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 r. – 16 […]

Raport EBI 15/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za III kwartał 2021 r.

Raport EBI 13/2021

Zarząd ECC Games S.A z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), w związku ze zgłoszonymi w dniu 20 sierpnia 2021 roku, pytaniami akcjonariuszy Emitenta, niniejszym przekazuje odpowiedzi na zadane pytania.

Raport EBI 12/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za II kwartał 2021 r.