Raporty EBI

EBI 1/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2023. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: – raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r. – raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia […]

EBI 11/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do podpisania przez Emitenta, a tym samym zawarcia umowy na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2022 i 2023 z 4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań. 4Audyt sp. z o.o. z […]

EBI 10/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za III kwartał 2022 r.

EBI 09/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitenta”) niniejszym informuje o podjęciu w dniu 4 października 2022 roku przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie ponownego wyboru Członków Zarządu na nową kadencję, w której Rada Nadzorcza postanowiła powołać w skład Zarządu dotychczasowych członków tj: 1. Pana Piotra Wątruckiego; 2. Pana Jakuba Traczyka; […]

EBI 8/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za II kwartał 2022 r.

EBI 7/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”. „Emitent”) niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 11 sierpnia 2022 roku uchwały o zmianie adresu siedziby Spółki. Zgodnie z treścią ww. uchwały Zarządu, od momentu powzięcia uchwały, nowy adres siedziby Emitenta jest następujący: ul. Przasnyska 6B 01-756 Warszawa Dotychczasowy adres Emitenta był następujący: […]

EBI 6/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitenta”) niniejszym informuje, iż w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie powołania na nową kadencję następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki: 1. Marek Wasilewski – Członka Rady Nadzorczej; 2. Paulina Żelazowska – Członka Rady Nadzorczej; 3. Jarosław Andrzej Palejko […]

EBI 5/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 28 czerwca 2022 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

EBI 4/2022

Zarząd Emitenta ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2022 roku, na godz: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzy-skiej nr 18 lok. 425. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania […]

EBI 3/2022

Zarząd ECC Games S.A z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 2022.