EBI 1/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2023. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: – raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r. – raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia […]

ESPI 01/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych podsumowań czynności podjętych przez Spółkę po premierze Gry oraz wstępnych szacunkowych wyników Gry, w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia raport dotyczący ww. działań w kontekście Gry podjętych […]

ESPI 8/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („ lub „ w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („ jak również w związku z publikacją comiesięcznych podsumowań czynności podjętych przez Spółkę po premierze Gry oraz wstępnych szacunkowych wyników Gry, w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia raport dotyczący ww. działań w kontekście Gry podjętych […]

EBI 11/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym doszło do podpisania przez Emitenta, a tym samym zawarcia umowy na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za lata 2022 i 2023 z 4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań. 4Audyt sp. z o.o. z […]

ESPI 7/2022

Zarząd ECC Games S.A. („Spółka” lub „Emitent”) w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych podsumowań czynności podjętych przez Spółkę po premierze Gry jak również wstępnych szacunkowych wyników Gry, Spółka w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia raport dotyczący ww. działań w kontekście Gry podjętych w październiku […]

EBI 10/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za III kwartał 2022 r.

ESPI 6/2022

Zarząd ECC Games S.A. („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia informację o czynnościach podjętych przez Spółkę po premierze Gry, jak również wstępnych szacunkowych wynikach Gry.

EBI 09/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitenta”) niniejszym informuje o podjęciu w dniu 4 października 2022 roku przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie ponownego wyboru Członków Zarządu na nową kadencję, w której Rada Nadzorcza postanowiła powołać w skład Zarządu dotychczasowych członków tj: 1. Pana Piotra Wątruckiego; 2. Pana Jakuba Traczyka; […]

ESPI 5/2022

Zarząd ECC Games S.A. („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia informację o czynnościach podjętych przez Spółkę po premierze Gry, jak również wstępnych szacunkowych wynikach Gry.