ESPI 11/2023

Zarząd Emitenta ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godz.: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18 lok.425.

EBI 04/2023

Zarząd Emitenta ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 22 czerwca 2023 roku, na godz: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 18 lok.425. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu […]

EBI 3/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za I kwartał 2023 r.

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za I kwartał 2023 r.

ESPI 10/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych podsumowań czynności podjętych przez Spółkę po premierze Gry oraz wstępnych szacunkowych wyników Gry, w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia raport dotyczący ww. działań w kontekście Gry podjętych […]

ESPI 9/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 1/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 roku oraz 2/2023 z dnia 7 lutego 2023 roku informuje o otrzymaniu informacji od wydawcy 505 Games S.p.A. o zakończeniu procesu certyfikacji gry DRIFT CE na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, […]

ESPI 8/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu z dnia 21 marca 2023 roku nr ESPI 5/2023, informuje o ustaleniu daty premiery wersji gry Car Mechanic Simulator Racing na platformę Nintendo Switch (dalej „CMSR”) na dzień 24 kwietnia 2023 roku. W CMSR gracze wcielają się w rolę mechanika samochodowego, który […]

ESPI 7/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Emitent”, „Spółka”], niniejszym informuje o podpisaniu z BoomBit S.A. [„Wydawca”], umowy na przygotowanie i wydanie [„Umowa”] gry mobilnej o roboczym tytule „Car Zombies” [„Gra”]. Na podstawie zawartej Umowy Spółka przygotuje Grę, a Wydawca pokryje koszty jej developmentu do ustalonego w Umowie przez strony limitu kosztów oraz […]

ESPI 6/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), jak również w związku z publikacją comiesięcznych podsumowań czynności podjętych przez Spółkę po premierze Gry oraz wstępnych szacunkowych wyników Gry, w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia raport dotyczący ww. działań w kontekście Gry podjętych […]

EBI 2/2023

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2022.