ESPI 5/2022

Zarząd ECC Games S.A. („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, w związku z premierą gry Car Mechanic Simulator Racing („Gra”), w załączeniu do niniejszego raportu przedstawia informację o czynnościach podjętych przez Spółkę po premierze Gry, jak również wstępnych szacunkowych wynikach Gry.

EBI 08/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za II kwartał 2022 r.

EBI 7/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”. „Emitent”) niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 11 sierpnia 2022 roku uchwały o zmianie adresu siedziby Spółki. Zgodnie z treścią ww. uchwały Zarządu, od momentu powzięcia uchwały, nowy adres siedziby Emitenta jest następujący: ul. Przasnyska 6B 01-756 Warszawa Dotychczasowy adres Emitenta był następujący: […]

ESPI 4/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2022 roku: 1. Traczyk Jakub Stanisław liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.000.000, udział w głosach na ZWZ – 18,02 proc., udział […]

EBI 6/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitenta”) niniejszym informuje, iż w dniu 28 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie powołania na nową kadencję następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki: 1. Marek Wasilewski – Członka Rady Nadzorczej; 2. Paulina Żelazowska – Członka Rady Nadzorczej; 3. Jarosław Andrzej Palejko […]

EBI 5/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 28 czerwca 2022 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

ESPI 3/2022

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu z dnia 31 grudnia 2020 roku nr ESPI 21/2022, informuje o ustaleniu daty premiery gry Car Mechanic Simulator Racing na platformy iOS i Android, dostępnej w AppStore i Google Play na dzień 27 czerwca 2022 roku. Gra będzie dostępna w wersji mobilnej. […]

ESPI 2/2022

Zarząd Emitenta ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2022 roku, na godz.: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzy-skiej nr 18 lok. 425.

EBI 4/2022

Zarząd Emitenta ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2022 roku, na godz: 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzy-skiej nr 18 lok. 425. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania […]