Relacje inwestorskie > Okresowe, Okresowe 2022

Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2022

Komentarz zarządu:

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy,

W pierwszym kwartale 2022 roku, Zarząd ECC GAMES konsekwentnie realizował cel strategiczny, którym jest zostanie rozpoznawalnym globalnie, wyspecjalizowanym producentem gier o tematyce samochodowej zarówno na PC / konsole, jak i na urządzenia mobilne.

Umowa na konsole DRIFT21

Zarząd prowadził negocjacje dotyczące wydania gry na konsole z firmą 505 Games, które doprowadziły do podpisania aneksu do umowy, na podstawie którego Spółka otrzyma wynagrodzenie w wysokości 500 tys. euro. Wydanie gry na konsole będzie kolejnym kamieniem milowym w rozwoju studia ECC GAMES S.A. Za wydanie gry oraz marketing będzie odpowiedzialna spółka 505 Games, ECC dostarczy natomiast odpowiednie wersje gry DRIFT21. Spółka ma w planach przygotowanie rozszerzeń gry dedykowanych dla wersji konsolowej, które w późniejszym czasie będą mogły trafić również na platformę Steam.

Od premiery pełnej wersji, gra otrzymała 80% pozytywnych komentarzy, co przełożyło się na uzyskanie oceny „Bardzo pozytywne” na platformie Steam, dzięki czemu średnia ocena wszystkich graczy również uległa poprawie i plasuje się na poziomie „W większości pozytywne”.

Jednym z celów działania Spółki jest specjalizacja w tworzeniu symulatorów jazdy samochodem, a gra DRIFT21 jest dużym krokiem w realizacji tego celu. Od momentu rozpoczęcia sprzedaży gry w trybie early access do końca marca 2022 roku liczba sprzedanych kopii gry, po uwzględnieniu zwrotów, wynosiła ok. 125,7 tys. sztuk (w tym ok. 70 tys. sztuk sprzedanych w zestawach z innymi grami wyścigowymi za pomocą serwisu Humble Bundle).

Car Mechanic Simulator Racing

Prace nad wersją gry 1.0 zostały zakończone. Zespół gier mobilnych, pracuje nad przyszłymi aktualizacjami gry Car Mechanic Simulator Racing oraz nad kolejnym tytułem o tematyce motoryzacyjnej. Obecnie Zarząd prowadzi negocjacje dotyczące budżetu marketingowego z wydawcą gry. Pełny launch gry planowany jest w drugim kwartale 2022 roku. Dokładna data będzie uzależniona od wyników prowadzonych negocjacji oraz złożoności przygotowania odpowiednich kampanii reklamowych.

Projekt GearShift

Dział gier PC oraz konsol kontynuował prace nad projektem GearShift. Zarząd rozpoczął poszukiwania wydawcy na projekt oparty na technologii GearShift. Na bazie silnika powstało demo technologiczne, które jest wykorzystywane przez Spółkę w rozmowach z zewnętrznymi wydawcami.

W marcu br., Dział gier PC oraz konsol wspólnie z podmiotami zewnętrznymi rozpoczął testy percepcji i imersji silnika GreaShift. Badania są prowadzone w trzech grupach badawczych składających się z 10-15 kierowców z licencjami rajdowymi, z 20-30 profesjonalnych graczy i 45-60 graczy casualowych. Dobór grup badawczych jest celowy przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego balansu płci, nie mniej niż 30% badanych będą stanowić kobiety. Podstawą badań są dane z biofeedback oraz ankiet z danymi demograficznymi, wykorzystania gier oraz percepcji silnika gry. Zbieranie danych z biofeedback zostanie wykonane zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback (AAPB) i obejmie obszary takie jak: rytm serca (EEG), tempo oddechu, potliwość skóry (przewodnictwo skóry) i mimikę twarzy – w badaniach wykorzystano wyspecjalizowany sprzęt i licencjonowane oprogramowanie.

Wysokość dofinansowania odpowiadająca kosztom poniesionym na realizację projektu w 2022 roku wyniosła ok. 346 tys. zł. Część dofinansowania w wysokości ok. 302 tys. zł, która dotyczy kosztów alokowanych na produkcję w toku, prezentowana jest w Bilansie jako przychód przyszłych okresów, który zostanie rozliczony po zakończeniu projektu. Pozostała część dofinansowania w kwocie ok. 44 tys. zł, dotycząca kosztów rozliczanych w Kosztach Ogólnych Zarządu, została rozpoznana jako pozostały przychód operacyjny.

Komentarz do osiągniętych wyników finansowych

Wyniki Spółki za pierwszy kwartał 2022 roku, kształtują się na porównywalnym poziomie do pierwszego kwartału 2021 roku. W obu okresach przychody ze sprzedaży generowane były ze sprzedaży gry CMS na konsole Nintendo Switch. Spadek wysokości przychodów wynika w głównej mierze z wysokiego poziomu sprzedaży w 2021 roku, który związany był z ograniczeniami w przemieszczaniu w związku z pandemią SARS-CoV-2, co przekładało się na zwiększoną sprzedaż gier oraz z faktu, że gra dostępna jest na rynku od 2019 roku. Wzrost kosztów działalności związany jest z rosnącymi kosztami wynagrodzeń oraz z wzrostem wysokości kosztów usług obcych, który wynika w głównej mierze z dodatkowych kosztów związanych z realizacją i rozliczeniem projektu Gearshift oraz z outsourcingiem części prac nad realizowanymi projektami.

Segment gier o tematyce motoryzacyjnej cechuje wysoki poziom specjalizacji, kompetencji i unikalnego know-how, który jest wypracowywany samodzielnie, ponieważ na rynku nie ma dostępnych, dobrych jakościowo rozwiązań takich jak silnik fizyki, które można wykorzystać w grach motoryzacyjnych. W trakcie ostatnich dwóch lat, realizując projekty: DRIFT 21, Gearshift i Car Mechanic Simulator Racing, rozwinęliśmy nasz know-how w obszarze opracowywania narzędzi do tworzenia gier motoryzacyjnych. Wydanie gier Car Mechanic Simulator 18 na urządzenia mobilne i DRIFT21 na komputery PC potwierdziło, że zespół ECC GAMES produkuje zaawansowane gry o tematyce motoryzacyjnej na poziomie światowym, spełniającym oczekiwania wymagających graczy, a każdy kolejny projekt jest lepszej jakości i dużo bardziej zaawansowany od poprzedniego.

Z poważaniem,
Zarząd ECC GAMES S.A.

Temat:

Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2022

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje w
załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 2022.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Raport okresowy za I kwartał roku obrotowego 2022

Poprzednie raporty