Relacje inwestorskie > Okresowe, Okresowe 2019

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za II kwartał 2019 roku

Komentarz zarządu:

Przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły w drugim kwartale 2019 roku ponad 600 tys. zł i zostały wygenerowane w głównej mierze z przychodów ze sprzedaży gry mobilnej Car Mechanic Simulator 18 na platformach AppStore i Google Play. Do dziś gra została zainstalowana na wymienionych platformach ponad 17,3 mln razy. Na wysokość przychodów ze sprzedaży wpłynęła także sprzedaż gry CMS18 na platformie Nintendo Switch, która po największym wolumenie sprzedaży w okresie pierwszych dwóch miesięcy od daty premiery gry, w kolejnych miesiącach utrzymywała się na porównywalnym poziomie.

W nawiązaniu do raportu okresowego za I kwartał 2019 roku, Spółka kontynuowała współpracę z Google w ramach Google Startup Residency Program, której rezultatem jest między innymi implementacja nowych systemów analizy danych graczy w grze Car Mechanic Simulator 18 oraz Ultimate Fishing Simulator 2019. Wdrożenie tych systemów umożliwia łatwiejsze testowanie ianalizowanie kampanii marketingowych. W sierpniu Spółka rozpoczęła taką kampanię dla gry Car Mechanic Simulator 18. W lipcu do soft-launchu trafił Ultimate Fishing Simulator 2019, którego testy sukcesywnie rozszerzane są na kolejne rynki.

W drugim kwartale 2019 roku Spółka kontynuowała prace nad grą DRIFT19, które są obecnie na finalnym etapie projektu. 11 maja 2019 roku Spółka rozpoczęła pokazy gry dla szerszej grupy odbiorców w trakcie zawodów DRIFT OPEN w Toruniu. Kolejne pokazy odbyły się w trakcie zawodów DRFIT OPEN w Koszalinie (20-21 lipca) i w Pszczółkach (10-11 sierpnia) oraz w trakcie zlotu fanów samochodów japońskich JAPFEST w Legnicy (26-28 lipca). Zarząd przygotował serię kolejnych pokazów, które będą miały miejsce na nadchodzących zawodach z serii DRIFT OPEN, oraz innych imprezach motoryzacyjnych dedykowanych dla fanów driftu, o których Spółka będzie informowała na fanpageu gry DRIFT19 na portalu facebook. Prezentacja gry cieszy się ogromnym zainteresowaniem i entuzjazmem wśród fanów motoryzacji. Oprócz aspektów marketingowych, pokazy gry umożliwiają zbieranie opinii na temat aktualnego postępu prac oraz oczekiwań graczy, które wykorzystywane są w procesie tworzenia gry. W czerwcu 2019 roku Spółka rozpoczęła także zamknięte beta testy gry, dla grupy testerów wybranych z tysięcy zgłoszeń

Temat:

Celem raportu jest zaprezentowanie wyników finansowych za II kwartał 2019 roku.

Treść raportu:

Celem poniższego raportu jest zaprezentowanie informacji co do:

  1. Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji);
  2. Sposobu ustalenia wyniku finansowego;
  3. Zestawienia zmian w kapitale własnym.

Podstawa prawna:

Ustawa o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, ze zmianami), zwaną dalej Ustawą.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Raport okresowy spółki ECC Games S.A. za II kwartał 2019 roku

Poprzednie raporty