Relacje inwestorskie > ESPI 2020, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 5/2020

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 9 marca 2020 roku

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent) w załączeniu
przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 marca 2020 roku:
1. Piotr Wątrucki: liczba głosów przysługujących na NWZ – 2.550.000, udział w głosach na NWZ
– 71,83 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 12,7 proc.;
2. Jakub Traczyk: liczba głosów przysługujących na NWZ – 1.000.000, udział w głosach na NWZ
– 28,17 proc, udział w ogólnej liczbie głosów – 5,0 proc.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – NWZ lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty