Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 20/2019

Temat:

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym
na podstawie zawiadomień z dnia 18 września 2019 roku, sporządzonych zgodnie z art. 19 ust. 1
Rozporządzenia MAR przez Szymona Okoń pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta,
Emitent pozyskał informację o dokonanych przez niego transakcjach zbycia akcji Emitenta
dokonanych w dniach 16-18 września 2019 roku.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienia, o którym mowa powyżej.
Załącznik 2.
Załącznik 3.

Poprzednie raporty