Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 16/2019

Temat:

Rozpoczęcie testów gry Ultimate Fishing Simulator 2019

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2019 z dnia
15 maja 2019 roku, niniejszym informuje, o rozpoczęciu testów gry Ultimate Fishing Simulator
2019 na wybranych rynkach.
W ocenie Zarządu Emitenta komercjalizacja gry Ultimate Fishing Simulator 2019, może mieć
potencjalnie istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa prawna:

Art. 17 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty