Relacje inwestorskie > ESPI 2020, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 12/2020

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2020 roku

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które
odbyło się w dniu 25 czerwca 2020 roku.
1. Piotr Wątrucki
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 2.450.000
udział w głosach na ZWZ – 61,07 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów –12,23 proc.
2. Jakub Stanisław Traczyk
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.000.000
udział w głosach na ZWZ – 24,93 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów –5,00 proc.
3. Government of Norway
liczba głosów przysługujących na ZWZ – 421.877
udział w głosach na ZWZ – 10,52 proc.,
udział w ogólnej liczbie głosów –2,11 proc

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – ZWZ lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Stanisław Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty