Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 12/2019

Temat:

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 roku

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent) w załączeniu
przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 roku:
1. INOVO sp. z o.o. Venture Fund I sp. k-a.: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 4.006.522,
udział w głosach na ZWZ – 53,02 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 20,0 proc.
2. Piotr Wątrucki – liczba głosów przysługujących na ZWZ – 2.550.000, udział w głosach na ZWZ –
33,75 proc., udział w ogólnej liczbie głosów –12,7 proc.
3. Jakub Traczyk: liczba głosów przysługujących na ZWZ – 1.000.000, udział w głosach na ZWZ –
13,23 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 5,0 proc.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – ZWZ lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty