Relacje inwestorskie > ESPI 2020, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 10/2020

Temat:

Ustalenie daty rozpoczęcia sprzedaży gry DRIFT21 w trybie wczesnego dostępu na platformie Steam

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI
nr 4/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku (dot. zmiany nazwy projektu oraz aktualizacji terminu
rozpoczęcia sprzedaży gry DRIFT20 dla platformy Steam) informuje, iż data rozpoczęcia sprzedaży
gry DRIFT21 w trybie wczesnego dostępu („early access”) na platformie Steam, została ustalona na
dzień 7 maja 2020 roku. Planowana cena gry DRIFT21 w ramach wczesnego dostępu będzie wynosiła
$24,99/£22,49/€24,99.
Wszelkie zmiany ww. informacji będą przekazywane przez Emitenta w ramach właściwych raportów
bieżących.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty