Relacje inwestorskie > ESPI 2022, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 1/2022

Temat:

Podpisanie aneksu do umowy wydawniczej z 505 Games S.p.A.

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym ESPI nr 29/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku (dot. podpisania umowy wydawniczej z 505 Games S.p.A.; dalej: „Umowa”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 19 kwietnia 2022 roku aneksu do Umowy, który umożliwi 505 Games S.p.A. wydanie gry DRIFT21 na następujące platformy: Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5. Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, iż zgodnie z podpisanym aneksem, o którym mowa powyżej, Spółka za realizację prac nad wersją konsolową gry DRIFT21 otrzyma zaliczki w łącznej wysokości 500.000,00 euro.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty