Relacje inwestorskie > Bez kategorii, EBI 2023, Raporty EBI

EBI 1/2023

Temat:

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2023.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.

– raport roczny za 2022 r. – 21 marca 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu Jakub Traczyk – Członek Zarządu Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty