Okresowe 2018

Raport roczny spółki ECC Games S.A. za 2018 rok

Szanowni Akcjonariusze, mamy przyjemność poinformować Państwa o rezultatach naszej pracy w ostatnim roku. W 2018 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 2 494 tys. zł, na co składały się przychody netto ze sprzedaży produktów oraz zmiana stanu produktów. Przychody netto ze sprzedaży produktów wyniosły 1 081 tys. zł, […]